Vangaveeti radha net worth 

 The net worth is 2-5 Million USD.

Vangaveeti radha Biography

Vangaveeti Mohana Ranga Rao was an Indian politician from Andhra Pradesh.

Born: 4 July 1947, Katuru

vangaveeti radha death date

26 December 1988

Full name

Vangaveeti Mohana Ranga Rao

Cause of death

Murder